بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار ابي حريق سبز

آکورد گیتار ابي حريق سبز

4/4 Ab                              Bb               Cm بيا كنارم سرو ناز بي تاب … بيا كنارم زير طاق مهتاب G                    Ab        Bb عطش ببازيم به نسيم دريا … غزل برقصيم تا طلوع فردا Ab                                Bb                 Cm بيا كنارم ساقه .