بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار ابي خالي از عاطفه و خشم

آکورد گیتار ابي خالي از عاطفه و خشم

(E      G      F      Dm      Dm7      E) 2

                 ……………………………………………………………….

E        F         Dm                  F             G                   Am         G             Am

من ، خالي از عاطفه و خشم … خالي از خويشي و غربت … گيج و مبهوت بين بودن و نبودن

E          F         Dm                   F       G              Am       G               Am

عشق ، آخرين همسفر من …  مثل تو منو رها كرد … حالا دستام مونده و تنهايي من

E        Dm                 F       G           F                 E     Dm

اي دريغ از من … كه بيخود مثل تو گم شدم … گم شدم تو ظلمت تن

E         Dm              F             G           F               E      Dm

اي دريغ از تو … كه مثل عكس عشق … هنوزم داد ميزني تو آينه ي من

(E      G      F      Dm      Dm7      E) 2

          ……………………………………………………………….

E          F         Dm               F         G                Am             G             Am

واي ، گريمون هيچ خندمون هيچ … باخته و برندمون هيچ … تنها آغوش تو مونده غير از اون هيچ

E           F         Dm                      F            G             Am          G            Am

اي ، اي مثل من تك وتنها … دستامو بگير كه عمر رفت … همه چيز تويي زمين و آسمون هيچ

E         Dm                    F    G        F              E    Dm

با تو ميبينم … همه بود و نبود بيا پر كن … منو اي خورشيد دلسرد

E       Dm                  F        G         F              E      Dm

بي تو ميميرم … مثل قلب چراغ نور تو بودي … كي منو از تو جدا كرد