بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار احسان خواجه امیری سایه به سایه

آکورد احسان خواجه امیری سایه به سایه (شوق سفر)

2 Cm  -Gm-Fm         G#-A#-G#      G#                      Fm                 Gm                     Cm شوق سفر نداشتی قصد گذر نداشتی … من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی ، اما خبر نداشتی Cm  -Gm-Fm          G#-A#-G#        G#                     Fm                 Gm             Cm .