بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار الهه فريب

آکورد الهه فريب

Gm             D#         F               Gm        D          D#           F                Gm بعد از این دیگر نیايد بی وفا حتی به خوابم … میشوي تنهای تنها میدهم این سان عذابت  2 D             D#         F               Gm        D          D#           F              .