بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار بابک جهانبخش رضا صادقی من و بارون

آکورد بابک جهانبخش رضا صادقی من و بارون

Fm         C          Gm                       G#                       Cm سراغی از ما نگیری نپرسی که چه حالیم … عیبی نداره میدونم باعث این جداییم Cm                Gm               Fm                  G# رفتم شاید که رفتنم فکرتو کمتر بکنه … نبودنم کنار تو حالتو بهتر بکنه Fm        .

آکورد بابک جهانبخش رضا صادقی من و بارون

Fm         C          Gm                       G#                       Cm سراغی از ما نگیری نپرسی که چه حالیم … عیبی نداره میدونم باعث این جداییم Cm                Gm               Fm                  G# رفتم شاید که رفتنم فکرتو کمتر بکنه … نبودنم کنار تو حالتو بهتر بکنه Fm        .