بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار حسن شماعي زاده حميرا كوچ

آکورد حسن شماعي زاده حميرا كوچ

Bm   G   Em          C7        C         Em     B7        D      Bm من از تو مینویسم کلام تازه ای … تو از من مینویسی که پر آوازه ای Bm                           F#          Em9                               G رسیده وقت رفتن نشسته تو چشام … سکوت مبهم تو شکسته تــو صدام Bm   G  Em         C7    C         Em      B7       D  Bm برای .