بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار داريوش اقبالي تصوير يك رويا

آکورد داريوش اقبالي تصوير يك رويا

2 Dm       Cm                F          Gm         Gm        Cm        F         Gm شب از مهتاب سر ميره تمام ماه تو آبه … شبيه عكس يك روياست تو خوابيدي جهان خوابه Gm                Dm          Gm            Eb         Dm             Eb      Gm         Cm زمين دور تو ميگرده زمان دست تو افتاده … .