بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار داريوش اقبالي روزنه

آکورد داريوش اقبالي روزنه

A#m           Fm    A#m          Fm  G#                       A#m             Fm  G#       A#m تو روزنه ي نوري در خانه ي ظلمت پوش … ديباچه ي آوازي بر متن شب خاموش بر متن شب خاموش F#              Fm  G#                         F#                      G# چيزي به من از باران چيزي به من از پرواز … چيزي به من از گريه چيزي به من از آواز A#m       .