بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار داريوش اقبالي چشم من

آکورد داريوش اقبالي چشم من

E      C                     G           Dm                 A چشم من بيا منو ياري بكن … گونه هام خشكيده شد كاري بكن E     C                   G                 Dm               Am غير گريه مگه كاري ميشه كرد … كاري از ما نمياد زاري بكن Am      F           G  Dm      Am     F      .