بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار رضا يزداني كارتن خواب

آکورد رضا يزداني كارتن خواب

E             D         C     Am          E          D            C           Am از بس رو كارتن خوابيده از تخت ميترسه … از عابراي ظاهرا خوشبخت ميترسه E              D            C        Am          E             D   .