بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار سيامك عباسي وقتي دلت شكست

آکورد سيامك عباسي وقتي دلت شكست

E       B         A                    C#m                      E وقتي دلت شكست تنها و بي هدف … شب پرسه ميزني از هر كدوم طرف E         B-A                 B       C#m روزاي خوبتو انكار ميكني … اين واقعيتو تكرار ميكني B               A            .