بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار سيمين غانم گل گلدون

آکورد سيمين غانم گل گلدون

Am     Dm       E          Am          Dm         E   Am گل گلدون من شكسته در باد … تو بيا تا دلم نكرده فرياد Am            Dm        E              Am         Dm        E    Am گل شببو ديگه شب بو نميده … كي گل شببو رو از  شاخه چيده .