بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار عارف خواب ستاره

آکورد عارف خواب ستاره

2 Bm           C            D            Bm             C          D          Bm نشسته ام باز كنار تو اومدي سراغم … نگاه تو روشن شباي بي چراغم Bm   C   D                     .