بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار فرهاد هفته ي خاكستري

آکورد فرهاد هفته ي خاكستري

Gm            B7   Gm               G#           Cm                           Gm شنبه روز بدی بود روز بی‌حوصلگی … وقت خوبی که میشد غزلی تازه بگی G                       D   Gm                 G#            Cm                   Gm ظهر یکشنبه‌ ی من جدول نیمه‌ تموم … همه خونه‌ هاش سیاه روی خونه جغد شوم Cm                                                                         G صفحه‌ ی کهنه‌ ی یادداشتای من … گفت دوشنبه روز .