بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار محسن چاوشی من خود آن سیزدهم

آکورد محسن چاوشی من خود آن سیزدهم

Dm                  Gm                         A                Gm                     A یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم … تو شدی مادرو من با همه پیری پسرم A    Gm          A#        Gm                   A        A#                  Dm تو جگرگوشه هم از شیر بریدیو هنوز … من بیچاره همان عاشق خونین جگرم Dm               Gm                      A                   Gm                     A پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت … پدر عشق بسوزد که .