بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار مسعود امامي خدا شاهده

آکورد مسعود امامي خدا شاهده

Gm                       Fm         Ab     Gm        Bb   Cm تو اندازه ي من غرورت نريخت … نموندي تو چنگ بگيرو ببند G                        Ab       Fm                          Bb سر اعتمادت به سنگي نخورد … پرو بال تو ، هم .