بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار ناصر عبداللهي بهار بهار

آکورد ناصر عبداللهي بهار بهار

Gm                                     F                     Gm بهار بهار صدا همون صدا بود … صداي شاخه ها و ريشه ها بود Gm                                      F بهار بهار چه اسم آشنايي … صدات مياد اما خودت كجايي Gm      .