بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار واست میمیرم گروه سون

آکورد واست میمیرم گروه سون

Fm سد این نگاهو بشکن  فاصله سزای ما نیست #D تو بمون واسه همیشه این جدایی حق ما نیست #C                                                                      C موندن تو آزرومه حتی واسه ی یه لحظه مــــــی میرم بـــــی تو Fm خوندن من یه بهانست یه سرود .