بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار گروه كيوسك شب بود بيابان بود

آکورد گروه كيوسك شب بود بيابان بود

2 A                                                                    Dm شب بود ، بیابان بود ، زمستان بود … بوران بود ، سرمای فراوان بود Dm یارم در آغوشم هراسان بود … از سردی افسرده و بی جان بود A                                                               Dm در فکر آن سیمین بر خوشگل … از فکرو جان خود بودم غافل Dm میکوشیدم بهرش از جانو دل … میبردمش با خود سوی منزل Dm            A       Gm       .