بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار گوگوش دو پنجره

آکورد گوگوش دو پنجره

Gm          F  Cm          Eb                             F       Eb                             Gm توي يك ديوار سنگي دو تا پنجره اسيرن … دوتا خسته دوتا تنها يكيشون تو    يكيشون من Gm          Cm        Eb                          F            Eb                               .