بایگانی برچسب: نت طاس

ساز طاس

طاس سازی کوبه‌ای است که کاسه آن از جنس مس است و روی آن پوست گاو یا گوسفند می‌کشند و با چوب، تسمه چرمی یا لاستیکی بر آن می‌کوبند. استفاده از طاس در مرحله ذکر و قیام صورت می‌گیرد. توسط این ساز نغماتی با عناوین زیر اجرا می‌شود: حیران گریان فتاح پاشایی لبلان زنگی زنگی سه‌جار شلان