بایگانی برچسب: پرواز همای در ایتالیا

پرواز همای در ایتالیا

پرواز همای در ایتالیا پرواز همای  (22 فروردین ماه) در شهر رم در کشور ایتالیا به صحنه می‌رود. پرواز هماى در این کنسرت سه‌تار می‌نوازد و آواز می‌خواند. همچنین رضا محسنى پور (تار)، حمید محسنى‌پور (تمبک) و امیر نظرى (کمانچه) او را همراهی کنند. همای در این کنسرت قطعاتی چون در شب گیسوان تو، دیوانه‌ترى، پریشانى، دیوانه چو دیوانه ببیند، خواجه در ابریشم، شیرین لبى، خورشید و ماه، اى خانه‌ات خراب، بوى شراب و .