بایگانی برچسب: چهارگاه

«کمانچه نوازی» سعید فرج پوری در چهارگاه و بیات ترک منتشر شد

«کمانچه نوازی» سعید فرج پوری در چهارگاه و بیات ترک منتشر شد این آلبوم اثری است در گونه موسیقی سازی ایرانی که در آن، فرج پوری با کمانچه خود قطعه هایی را در دستگاه چهارگاه و آواز بیات ترک نواخته که در این اجرا، کامبیز گنجه یی، نوازنده چیره دست تنبک با ضرب وی را همراهی کرده است. سعید فرج پوری از نوازندگان نام آشنای کمانچه است که سال ها در گروه قدیمی «دستان» .