بایگانی برچسب: گفت‌وگو با پرواز همای

مصاحبه با پرواز همای

مصاحبه با پرواز همای پرواز همای، صدا و کاراکتری متفاوت در بستر موسیقی ایرانی است و این مربوط به همه کاراکتر اوست، نه فقط فاش‌گویی شعرها و شکل خاص اجرا و صدای متفاوت او و گروهش. در میانه مصاحبه از او پرسیدم برخی معتقدند دلیل موفقیتش تابوشکنی‌هایش بوده. هم رد کرد و هم نکرد. گفت: «تابوشکنی‌های من در انتخاب سوژه‌ها نبوده، بلکه در نوع بیان این سوژه‌ها و نوع اجرای آن بوده که تکراری .