بایگانی برچسب: آکورد حسن ستار بهار من

آکورد حسن ستار - بهار من

آکورد حسن ستار بهار من

Gm     Dm            C      Gm                         Dm         C           Gm       Dm چرا تو جلوه سازه ای بهار من نمیشوی … چه بوده آن گناه من که یار من نمیشوی Dm   –   Eb   –   F   –   Gm   Dm    Eb      F     Gm بهار من گذشته شاید  …………………………………. Gm      Dm         C      .