بایگانی برچسب: آکورد نپرس چرا رامین بی باك

آكورد نپرس چرا رامین بی باك

آکورد نپرس چرا رامین بی باک

C                                                      Bm با تو شروع شد همه چی دنیام به هم ریخت C                                              Bm وقتی که چشماتو دیدم  یهو دلم ریخت D           .
آكورد نپرس چرا رامین بی باك

آکورد نپرس چرا رامین بی باک

C                                                      Bm با تو شروع شد همه چی دنیام به هم ریخت C                                              Bm وقتی که چشماتو دیدم  یهو دلم ریخت D           .