بایگانی برچسب: آکورد گیتار گوگوش مخلوق

آکورد گوگوش مخلوق

آکورد گوگوش مخلوق

Bm                Em+9                      Em         Bm       D          Bm داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی … شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه کردی Bm               Em+9                      Em              Bm     D             Bm آتیش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود .
آکورد گوگوش مخلوق

آکورد گوگوش مخلوق

Bm                Em+9                      Em         Bm       D          Bm داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی … شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه کردی Bm               Em+9                      Em              Bm     D             Bm آتیش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود .