بایگانی برچسب: آکورد گیتار گیتار ابي شكار

آکورد گیتار ابي - شكار

آکورد گیتار ابی شکار

C                                         Dm وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت … داشت هنوزم بره هاشو میلیسید C                                           Dm وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت … اما اونم چشمه ای بود که خشکید A     .