بایگانی برچسب: بازگشت

جان جهان

به بهانه تولد و بازگشت استاد شجریان «جان جهان» باز هم برایمان بخوان

به بهانه تولد و بازگشت استاد شجریان «جان جهان» باز هم برایمان بخوان شجریانی که همیشه درکنار مردم بود و با زبان هنر، خواسته های آنها را طرح میکرد و هرگز به بازی سیاست آلوده نشد…جز یکبار..که ایکاش نمیشد.طبیعی بود که نتیجه این ورود حتی برای خود استاد، تلخ و پرآسیب خواهد بود.کیوان امجدیان: مدتیست با خودم کلنجار میروم برای نوشتن درباره استاد محمدرضا شجریان.خیلی‌ها معتقد بودند نوشتن درباره این موضوع و انتشارش در .