بایگانی برچسب: حضور سه استاد برجسته آواز و موسیقی در شب آواز ایرانی

شب ایرانی

حضور سه استاد برجسته آواز و موسیقی در شب آواز ایرانی

حضور سه استاد برجسته آواز و موسیقی در شب آواز ایرانی عباس محمدی معاون اجرایی مرکز موسیقی حوزه هنری با اشاره به مصادف شدن برنامه پیش رو با یک‌سالگی شب آواز ایرانی اظهار کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه آواز در موسیقی اصیل و ملی ایران و همچنین ضرورت توجه به داشته‌های بی‌نظیر این گنجینه غنی به‌ویژه بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی، شورای سیاست‌گذاری شب آواز ایرانی مرکز موسیقی تصمیم گرفت با اتخاذ رویکردی تازه، .