بایگانی برچسب: دانلود آکورد سياوش قميشي جزیره

آکورد سياوش قميشي جزیره

آکورد سیاوش قمیشی جزیره

Bbm       Ab            Gb                           Ab                                      Bbm من همون جزیره بودم خاکیو صمیمیو گرم … واسه عشق بازی موجا قامتم یه بستر نرم Bbm      Ab            Gb                      Ab       .