بایگانی برچسب: دانلود آکورد فريدون فروغي يار دبستاني من

آکورد فريدون فروغي يار دبستاني من

آکورد فریدون فروغی یار دبستانی من

Gm          Bb                       A                                               Dm یار دبستانی من ،‌ با من و همراه منی … چوب الف بر سر ما ،‌ بغض من و آه منی Gm           Bb                   .