بایگانی برچسب: دانلود آکورد گروه کامنت فرشته ی مرگ

آکورد گروه کامنت فرشته ی مرگ

آکورد گروه کامنت فرشته ی مرگ

۴ C                     F     C                  F یا امروز یا که فردا … نوبت تو میرسه از راه C                            F                     C                   F این نه دستِ من بدون دست تو … (یکی میره یکی میاد باز روز از نو) ۲ C     .