بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار آهنگ الو تتلو طعمه

آکورد آهنگ الو تتلو طعمه

آکورد آهنگ الو تتلو طعمه

(Em)(Bm)الو چرا قط کرBm))دی (Em)چرا دوباره قهر کر(Bm)دی (Em)یه چیز میپرسم بعد دیگه (Bm)کاریت ندارم (F#)الو میشه برگر(Bm)دی (F#)الو میشه برگر(Bm)دی (Em)الو خوب گوشاتو (Bm)وا کن یه (Em)نگا (G)قبلنا (Bm)کن (Em)حرفمو میزنم بعدشم (Bm)گوشیرم میزارم (F#)خودت اگه خواستی صدام (Bm)کن اووووو (F#)خودت اگه خواستی صدام (Bm)کن (Bm) الو سلام  نمیتونم از فکرت (A)درام من هنوزم مثل قب(G)لنام  هنو مثه نفسی (F#)برام (Bm)سلام نمیتونم از فکرت (A)درام من هنوزم مثل قب(G)لنام هنو مثه نفسی (F#)برام .