بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار ابي حريق سبز

آکورد گیتار ابي حريق سبز

آکورد گیتار ابی حریق سبز

۴/۴ Ab                              Bb               Cm بیا کنارم سرو ناز بی تاب … بیا کنارم زیر طاق مهتاب G                    Ab        Bb عطش ببازیم به نسیم دریا … غزل برقصیم تا طلوع فردا Ab                                Bb                 Cm بیا کنارم ساقه .