بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار الهه فريب

آکورد الهه فريب

آکورد الهه فریب

Gm             D#         F               Gm        D          D#           F                Gm بعد از این دیگر نیاید بی وفا حتی به خوابم … میشوی تنهای تنها میدهم این سان عذابت  ۲ D             D#         F               Gm        D          D#           F              .