بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار داريوش اقبالي روزنه

آکورد داريوش اقبالي - روزنه

آکورد داریوش اقبالی روزنه

A#m           Fm    A#m          Fm  G#                       A#m             Fm  G#       A#m تو روزنه ی نوری در خانه ی ظلمت پوش … دیباچه ی آوازی بر متن شب خاموش بر متن شب خاموش F#              Fm  G#                         F#                      G# چیزی به من از باران چیزی به من از پرواز … چیزی به من از گریه چیزی به من از آواز A#m       .