بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار عارف خواب ستاره

آکورد عارف خواب ستاره

آکورد عارف خواب ستاره

2 Bm           C            D            Bm             C          D          Bm نشسته ام باز کنار تو اومدی سراغم … نگاه تو روشن شبای بی چراغم Bm   C   D                     .