بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار فريدون فروغ قوزك پا

آکورد فريدون فروغ قوزك پا

آکورد فریدون فروغ قوزک پا

E              F              G   Am           E        F       G       Am دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره … لبای خشکیدم حرفی واسه گفتن نداره E           F           G     Am           E                F            G     Am چشای همیشه گریون آخه شستن نداره … تن سردم دیگه .