بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار مسعود امامي خدا شاهده

آکورد مسعود امامي - خدا شاهده

آکورد مسعود امامی خدا شاهده

Gm                       Fm         Ab     Gm        Bb   Cm تو اندازه ی من غرورت نریخت … نموندی تو چنگ بگیرو ببند G                        Ab       Fm                          Bb سر اعتمادت به سنگی نخورد … پرو بال تو ، هم .