بایگانی برچسب: دانلود آکورد گیتار ناصر عبداللهي بهار بهار

آکورد ناصر عبداللهي بهار بهار

آکورد ناصر عبداللهی بهار بهار

Gm                                     F                     Gm بهار بهار صدا همون صدا بود … صدای شاخه ها و ریشه ها بود Gm                                      F بهار بهار چه اسم آشنایی … صدات میاد اما خودت کجایی Gm      .