بایگانی برچسب: پس از 40 سال

سند جلیل

انتشار گنجینه‌ای از موسیقی پس از 40 سال

انتشار گنجینه‌ای از موسیقی پس از ۴۰ سال «گنجینه هنر موسیقی ایران» که ضبط آن به اوایل دهه‌ی ۵۰ و شرکت «آهنگ روز» برمی‌گردد، پس از ۴۰ سال در خردادماه امسال منتشر خواهد شد. ناشر «گنجینه هنر موسیقی ایران» با اعلام این مطلب به ایسنا، گفت:‌ ایده‌ی انتشار چنین مجموعه‌ای برای کریم چمن‌آرا است که در سال‌های دور شرکت «آهنگ روز» را مدیریت می‌کرد. این موضوع به اواخر دهه‌ی ۴۰ و اوایل دهه‌ی ۵۰ .