بایگانی برچسب: پورتراب

مراسم یادمان مصطفی‌کمال پورتراب

مراسم یادمان مصطفی‌کمال پورتراب

مراسم یادمان مصطفی‌کمال پورتراب او از هر جهت استادی می‌کرد۳ محمد سریر در مراسم یادمان مصطفی‌کمال پورتراب گفت: او کسی بود که از هر نظر استادی می‌کرد، نه فقط در حوزه موسیقی، بلکه در حوزه زندگی و آنچه از یک استاد می‌خواهیم که در همه زمینه‌ها سرمشق باشد. درابتدای مراسم یادمان مصطفی‌کمال پورتراب – تئوریسین موسیقی ایران – که همزمان با چهلمین روز درگذشت این استاد موسیقی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد، مجید .