آکورد فرزاد فرزین بچه
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد فرزاد فرزین ماهِ من
۹۴/۰۱/۲۳

Cm                 Fm

رد شدن از تو و عشق تو برام ساده نبود ساده نبود

C#                   D#

آخه قلب من مثل قلب تو آواره نبود ساده نبود

Cm              Fm

رو درو ديوار خونه رو نوشتم تو كجايي تو كجايي

Cm                                           C#                      D#

ندارم از تو نشوني جز يه دستخط خداحافظيو طعم جدايي تو كجايي

A#m            Fm                                             Cm

اين همه تنهايي برام زياده … نذار كه از دست خودم خسته شم

Fm       D#          C#                 Cm              D#

نذار با اين تنهايي خو بگيرم … كاشكي نميشد به تو وابسته شم

A#m        Fm                                            Cm

اين همه تنهايي برام زياده … تقاص احساستو از من بگير

Cm         C#              Cm                        D#

تلافي كن هر چي كه بودم باهات … گذشته هاي خوبو از من نگير

D#       C#                              Fm

حالا قصاصم ميكني يا نه … داري عذابم ميديو يا نه

Fm Cm D#          C#                                       D#

ميگي بخشش كه به ما نيومده … داري شوخي ميكني با   ما   نه

D#                         C#                                Fm

بيا و دست فراموشي بده … به غروب فرصت خاموشي بده

Cm A#m     C#                         D#        C#

نگو منتظر بمون تا من بيام … واسه شونه هام تو    آغوشي بده

اين همه تنهايي برام زياده …