آکورد شهرام شکوهی برو
۹۴/۰۱/۲۴
آکورد شهرام شكوهي اسيري (قصه ي عشق)
۹۴/۰۱/۲۴

[Bm  –  A  –  G  –  F#]

F#                            G                                 A                               Bm

نمیخوام با من باشی از سر دلسوزی … یا پا به پام راه بیای وقتی دلت با یکی دیگه کوتاه میاد

F#                      G                             A                           Bm

اینو چشات میگه هر ثانیه با منی به یادشی … با روحو قلبت کنارشی حالا سهم من از عشقت چی میشه

F#                                   Em                            A                       Bm

تو جسمت با من دلت با اون باشه برو پیشم نمون … میفهممت چون عاشقی ولی نه واسه من ، واسه اون

[Bm  –  A  –  G  –  F#]

F#                            G                                 A                               Bm

نمیخوام با من باشی از سر دلسوزی … یا پا به پام راه بیای وقتی دلت با یکی دیگه کوتاه میاد

F#             G                               A                              Bm

اینو قلبم میگه بازیچه بودم توی دستای تو … دروغ بود همه حرفای تو سهم من از عشقت چی میشه

تو جسمت با من …