آکورد شهرام شكوهي فريب
۹۴/۰۱/۲۴
آکورد فريدون فروغي پشت اين پنجره ها
۹۴/۰۱/۲۴

G#m   –    F# -E       F#                            E                           F#   G#m

دلم دریای آتیشه ، دارم میسوزم از این تب … تو آغوش یکی دیگه ، چرا   تو فکرتم هر شب

G#m   –   F#-E          F#                           E                 F#         G#m

تو هم شاید شبیه من ، گرفتاریو بیتابی … تو آغوش یکی دیگه ، به یــــاد من نمیخوابی

G#m   –   F# – E              F#            E             B         F#        C#m        G#m

نگاهش میکنم انگار ، همه دنیامو گم کردم … نمیدونه که تو چشماش ، به دنــــبال تو میگردم

G#m  –  F# – E        F#             E             B           F#       C#m          G#m

میاد دستامو میگیره ، بهم میگه چقدر سردی … منم میخندمو میگم ، عزیزم اشتباه کردی

G#m     –    F# – E            F#       C#m              E        F#           C#m        B

خیال دیدن چشمات ، منو راحت نمیذاره … دلت یک عمر احساسو ، به قــــلب من بدهکاره

G#m    –     F#- E     F#         C#m             E           F#        C#m              B

تو هم شاید شبیه من ، یه جایی اشتباه کردی … دلت پیش منه اما ، نمیــــتونی که برگردی

G#m     –       F#-E      F#                               E                      F#       G#m

پشیمون میشیو انگار ، شبو روزاتو گم کردی … مثل من که شبو روزم ، داره رد میشه با سردی

G#m   –    F#-E        F#                            E                         F#      G#m

یه رازی بین ما بوده ، که ما رو دور کرد از هم … ولی یادت توی قلبم ، نمیــــذاره ازت رد شم

G#m    –    F# -E        F#        E              B           F#      C#m              G#m

حالا که قسمت این بوده ، به یادت اشک میریزم … از اینجا تا ته دنیا ، من از عشق تو لبریزم

G#m     –     F#-E         F#            E               B                F#   C#m             G#m

حالا که قسمت این بوده ، باید همخونه شم با غم … که بعد از تو نمیتونم ، واسه یک لحظه عاشق شم