آکورد رضا صادقي حس خوب
۹۴/۰۱/۲۵
آکورد رضا صادقي معجزه
۹۴/۰۱/۲۵

Fm            Ebm               Gb              Bbm
همون لحظه همون موقه با اون احوال خیلی بد
Gb            Fm       Gb                      Ab
درست وقتی که میرفتی دلم شور تو رو میزد
Fm            Ebm           Gb                   Bbm
همون وقت که تو رو داشتم یهو از دست میدادم
Gb            Fm          Gb                         Ab
از اون شب به خودم هر شب چقد لعنت فرستادم
Gb                   Fm             Ab                   Db
چه کاری بود که من کردم تو رو سوزوندم از ریشه
F                            Ebm
این آتیش همون روزه که دامن گیر من میشه
Gb Ab Bbm       F           Ebm    Ebm F Ebm               Ebm        Bb
رفتی که تنها بمونم با خودم………….. هیزم آتیش تنهایی شدم
Bbm    Ebm                       F                            Ebm
باعث اون همه تنهایی منم عاقبت باید که تنها میشدم
Bbm        Ab Bbm  Bbm       Ab         Bbm
توی این خونه ی متروک دلم جون میده میمیره
Bbm            Ebm         F                    Ebm
شباشم بی ستارستو غروباشم نفس گیره
F              Ebm  Bbm Ab      Bbm
به تو بد کردمو اما ببین عاقبتم اینه
Bbm             Fm     Gb                Ab
که تنهامو دل تنگم دیگه ساکت نمیشینه
Bbm           Ab Gb         Ebm
به تو بد کردمو اما ببین عاقبتم اینه
Bbm             Fm    Ab          Gb
که تنهامو دل تنگم دیگه ساکت نمیشینه
Ebm            Ab                Gb                Ab
به تو بد کردم اون روزا که عشقت رو نفهمیدم
Bbm                F      Gb                     Ebm
که هر کاری باهات کردم دارم تاوانشو میدم