آکورد مسعود امامی پاییز
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد محسن چاوشي كابوس
۹۴/۰۱/۲۳

Am     Dm       E          Am          Dm         E   Am

گل گلدون من شكسته در باد … تو بيا تا دلم نكرده فرياد

Am            Dm        E              Am         Dm        E    Am

گل شببو ديگه شب بو نميده … كي گل شببو رو از  شاخه چيده

Am          E    Dm      Am               C     G      Dm       Am

گوشه ي آ سمون پل رنگين كمون … من مثه تاريكي تو مثه مهتاب

Am          E         Dm      Am           C      G     Dm    Am

اگه باد از  سر زلف تو نگذره … من ميرم گم ميشم تو جنگل خواب

Am             E        Dm    Am           C     G      Dm   Am

گل گلدون من ماه ايوون من … از تو تنها  شدم چو ماهي از آب

Am           E      Dm        Am             C       G   Dm    Am

گل هر آرزو   رفته از رنگ و بو … من شدم رودخونه دلم چو مرداب

Am        Dm       F                            G                            Am

آسمون آبي ميشه اما گل خورشيد … رو شاخه هاي بيد دلش ميگيره

Am     Dm          F                      G                            Am

دره مهتابي ميشه اما گل مهتاب … از بركه هاي خواب آلاله ميره

Am                      E                          Am                             Dm

تو كه دست تكون ميدي … به ستاره جون ميدي … ميشكفه گل از گل باغ

Am                      E                       Am                             Dm

وقتي چشمات هم مياد … دو ستاره كم مياد … ميسوزه شقايق از داغ