آکورد شهرام شكوهي اسير عشق
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد گروه کامنت فرشته ی مرگ
۹۴/۰۱/۲۳
Am      Gm                                   Bb                               Am
  Dmپنجره بسته  دلم شكسته  دلي كه تنها  دل به تو بسته  با ياد عشقت  هميشه مسته  اما تو رفتي

Am         Gm                                   Bb                               Am                                     Dm

به من ميگفتي  هر جا كه باشي  نميشه روزي  ازم جدا شي  اما چه آسون  دل كندي از من دروغ مي گفتي

Am               F                               Bb                           Am                                    Dm

دستت تو دستم  چترو شكستم  توي خيابون  نم نم بارون  پاي پياده  آخ كه چه ساده  عشقو ميخواستم

Am       F                                   Bb                             Am                              Dm

هر روز ميشينم  تو رو ببينم  تو اون خيابون  به زير بارون  چه خوش خيالم  كه برميگردي  باور ندارم

Am             Gm                                Bb                                  Am                          Dm

صداي نازت  توي خيالم  دستاي گرمت  تو دست سردم  نوازشم كن  حتي تو خوابم  هنوز چشم به راهم

Am    Gm                                        Bb                                  Am                              Dm

اگه تو حتي  خاطره باشي  واسم قشنگه  مال من باشي  هر جا كه رفتي  هر جا كه باشي  خدانگهدار