آکورد گروه کامنت فرشته ی مرگ
۹۴/۰۱/۲۳
آکورد احسان غيبي قصاص
۹۴/۰۱/۲۳

Fm   [C# – Cm – Fm  –  C# – Cm – Fm] 2

 Cm                                     Fm

تو به من احتیاج داریو من … خستم از تو بفهم درکم کن

Fm -D# C#             Cm              C#          A#m

فکر نکن دستو پاتو میبندم … تو خودت مرد باش تــــرکم کن

Cm                                     Fm

دیگه این عشق نیست دیوونه … وقتی قلبت برام نمیلرزه

Fm -D# C#            Cm                C#              A#m

چشمتو رو به هر دومون وا کن … به یه عادت چقدر مــیــارزه

A#m                 Cm              Fm               C#      Fm

هی نگو با تو من عوض میشم … نگو میشه به عشق برگردم

Cm – A#m – C#                Fm           D#

جلوی کی دروغ میبافی … بچه من با تو زندگی کردم

[C# – Cm – Fm  –  C# – Cm – Fm] 2

A#m               Cm                  Fm – A#m  – Fm

هر دوتامون مثلِ یه کوه یخیم … همه چی بین ما دو تا سرده

Fm-A#m –  G#                                       D#

به دلت شک نکن عزیز دلم … دیگه اون عشق برنمیــگرده

A#m             Cm                      Fm- A#m- Fm

خودتم باورت نمیــــشه ولی … بی منم میشه قصه رو سر کرد

 Cm          A#m                   C#             D#

وقتی عادت کنی به تنهایی … خیلی چیزا رو میشه باور کرد

هی نگو …

A#m     –    F   –  Cm              Fm               C#      Fm

هی نگو با تو من عوض میشم … نگو میشه به عشق برگردم

Cm – A#m – C#                Fm           D#

جلوی کی دروغ میبافی … بچه من با تو زندگی کردم

Fm – Cm – C#  –  Fm – Cm – C#

زندگی کردم